جشنواره رویش
سایت خبری دفتر امور فرهنگی
شبکه مجازی کانون های فرهنگی و هنری
هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران
سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان
جشنواره ملی حرکت
بانک ایده های فرهنگی و هنری

  • مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره مای ریحانه تمدید شد
  • مهلت ارسال اثر به دومین جشنواره ملی تلنگر تمدید شد.
  • فراخوان اولین جشنواره طنز حیات نو دانشگاه بیرجند منتشر شد
  • فراخوان سومین دوره جشنواره ملی فرهنگی هنری تـــلـــنـــگـــر اعلام شد
  • پوستر دومین جشنواره ملی ریحانه .
دومین جشنواره ملی دختران (ریحانه )
دبیر جشنواره: سرکار خانم تقی زاده
زمان اجرای جشنواره: اردیبهشت۹۳
وضعیت جشنواره: در حال اجرا
جشنــواره طنــــز " حیات نــو"
دبیر جشنواره: دانشگاه بیرجند
زمان اجرای جشنواره: اردیبهشت ۹۳
وضعیت جشنواره: در حال اجرا
سومین جشنواره فرهنگی هنری تلنگر با موضوع تمدن نوین اسلامی
دبیر جشنواره: محمد جواد زارعی- دانشگاه فردوسی مشهد
زمان اجرای جشنواره: اردیبهشت ۹۳
وضعیت جشنواره: در حال اجرا
دومين جشنواره فرهنگي و هنري سياه و سپيد
دبیر جشنواره: معاونت فرهنگي دانشگاه هنر
زمان اجرای جشنواره: اردیبهشت ۹۳
وضعیت جشنواره: در حال اجرا
دومین جشنواره دانشگاه پاك
دبیر جشنواره: معاونت فرهنگي دانشگاه حکیم سبزواری
زمان اجرای جشنواره: اسفند ماه۹۲
وضعیت جشنواره: در حال اجرا
اخبار و تازه ها: